TANFOLYAMAINK:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

vissza a lap tetejére

 

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

OKJ azonosító:

FEOR 5112

 

Felügyeleti szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Középszintű szakképesítés
 
Az élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövéy eladó  képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnének áruházakban, vagy  élelmiszer vagy gyógynöény boltokban  állást találni.A munkájának legfontosabb eleme  a vevők kiszolgálása,és az áruforgalom folyamatos biztosítása.
Ezen  belül  az  élelmiszer  eladó  feladatai  különösen  a  következők:
Az élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó az áruforgalom lebonyolítása és a kereskedelmi egység szabályszerű működtetése mellett előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövényekmennyiségi és minőségi átvételét. Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk és gyógynövények. tárolására   vonatkozó  speciális előírásokat. Vezeti  a  minőségbiztosítási rendszer  működtetéséhez  előírt  nyilvántartásokat.
Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását. Ellenőrzi a szavatossági időket és szelektál. Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet. Biztosítja a hűtőláncot. Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek értékesítése során használt gépeket, eszközöket.  Ellenőrzi a mérőeszköz  hitelesítésének  meglétét. Szakszerűen kihelyezi és  bemutatja az  élelmiszeripari és vegyipari  termékeket. Igény  szerint  tájékoztatást  ad  a  korszerű táplálkozást  biztosító élelmiszerekről. Leméri az  árut.
Az előírások szerint intézi a vevőreklamációkat. Igény szerint csomagol: ajándékkosarat készít, díszcsomagolást végez. Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók, kóstolók, árengedményes akciók).
 
A képzés során oktatott szakmai modulok:
 • A kereskedelmi egység működtetése 10025-12
 • Az áruforgalom lebonyolítása 11507-12
 • az élelmiszerek, vegyiáruk és gyógynövények forgalmazása 10028-12
A szakmai vizsga részei::
 • Az áruforgalom lebonyolítása
  Szóbeli vizsga: Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárási szabályai
 • A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése
  1. vizsgafeladat:
  Szóbeli vizsga: A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
  2. vizsgafeladat:
  Gyakorlati vizsga: A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése
 • Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása
  1. vizsgafeladat:
  Gyakorlati vizsga: Az élelmiszerek jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven
  2. vizsgafeladat:
  Gyakorlati vizsga: A vegyiáruk jellemzőire, valamint forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven
Mit tanulunk?
 
Áruforgalmi modul:
 • Az áruforgalom lebonyolítása – beszerzéstől az értékesítésig minden, ami az áruforgalommal kapcsolatos tudnivaló
 • Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
 • Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
 • Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségüket
 • Készletre veszi az árut
 • Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról
 • Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
 • Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről
 • Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
 • Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
 • Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
 • Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően becsomagolja az árut
 • Intézi a fogyasztói reklamációkat
 
A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése modul:
 • Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
 • Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
 • Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
 • Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
 • Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak megfelelően
 
Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása modul:
 • Az alaptápanyagok
 • Élelmiszereinket alkotó vegyületek
 • A növényi eredetű élelmiszereink:
 • Malomipar, kenyér és a sütőipari termékek,
 • Édesipar,
 • Zöldségek és gyümölcsök
 • Az állati eredetű élelmiszereink
 • A tej, a hús és a tojás,
 • Italok
 • Koffeintartalmú élvezeti áruk
 • Fűszerek
 • Vegyi áruk
 • Személyes higiéniát szolgáló szerek
 • Háztartási tisztítószerek
 • Egyéb vegyi áruk
 • Norinbergi áruk
A vizsga:
 
A szakmai záróvizsga 2 szóbeli és a gyakorlati vizsga teljesítéséből áll.
Szóbeli vizsgakövetelmény: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények alpján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.
 

A gyakorlati vizsgatevékenység:
Élőmunka kereskedelmi egységben/ tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése.
Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alpján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájkoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, aáruajánlással segíti a vevőt a vásárlálsi döntésben. Az értékesített temrméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot.

 

Sikeres a szakmai vizsga, ha valamennyi követelménymudulhoz tartozó vizsgafeladatokat legalább 51%, vagy a feletti eredménnyel teljesíti.

 

A szakmai vizsga független vizsgabizottság előtt zajlik, sikeres vizsga esetén Élelmiszer- és vegyiáru eladó OKJ bizonyítvány kap.
 
A képzésben való részvétel feltételei:
 • alapfokú iskolai végzettség (nyolc általános)
 • a foglalkozáshoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

vissza a lap tetejére

 

 

 

Fakitermelő tanfolyam

OKJ azonosító: 31  623  01

FEOR: 6213

Felügyeleti szerv : Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

középszintű rész-szakképesítés

 

Olyan műszaki,  biológiai alapismeretekkel  rendelkező szakember képzése, aki professzionális  módon tudja végezni a fakitermelés során megjelenő munka-műveleteket, folyamatokat, valamint ki tudja szolgálni a fakitermelésben használatos közelítő és rakodógépeket. A fakitermelés a 6 cm mellmagassági átmérőnél nagyobb és 5 m-nél magasabb fák tőtől való elválasztása, gallyazása, választékolása, a szükséges felkészítése (kérgezés, hasítás) és készletezése sarangolás, máglyázás),valamint a kitermelt fa-anyag számbavétele. Ez történhet egyedülálló fák, fasorok, erdősávok, facsoportok, erdőrészek esetében. A foglalkozás megnevezése már sokat elárul a munkakörről. A fakitermelő elvégzi a fadöntést, elhordja a fennakadt fát, darabolásos  gyérítést  végez. Ő bírálja  el a kitermelt fa minőségét, számba  veszi a faanyagot, részt  vesz a rakodásban és a szállítási munkában.

 

A munka jellege:

Szabad ég alatt, álló testhelyzetben végzett nehéz fizikai munka.

 

Jellemző tevékenységek:

A kivágási mód meghatározása; biztonsági zóna elkészítése és intézkedések megtétele; fadöntés, darabolás stb.; kézi és gépi eszközök (fejszék, rönkfordítók, ékek, motorfűrész, motoros kézi eszközök használata, kezelése és karbantartása.

 

Követelmények:

Ismerje a fafajtákat, a fakitermelés teljes munkafolyamatát, a munkavégzéshez szükséges eszközök működési módját, a technológiai folyamatokat. Szakmai ismereteit legyen képes a gyakorlatban alkalmazni. Ismerje és tartsa be a biztonságtechnikai, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat és előírásokat.

 

A program moduljai:

 • 100979-12 Növénytani és vállakozási ismeretek
 • 100980-12 Gallyazás, darabolás
 • 100981-12 Fakitermelés

 

A foglalkozás gyakorlása során elvárt kompetenciák:

 • a kitermelendő fa kivágási módjának meghatározása,
 • a szükséges kézi és gépi eszközök kiválasztása,
 • a biztonsági zóna elkészítése és intézkedések megtétele,
 • fadöntés,
 • gallyazás,
 • választékolás,
 • darabolás,
 • felkészítés,
 • készletezés,
 • számbavétel,
 • kézi eszközök ( fejszék, rönkfordító, capin, ékek, stb.) karbantartása, élezése,
 • motorfűrészek biztonságos kezelése, karbantartása, fűrészlánc élezése,
 • motoros kézi eszközök kezelése.

 

A hallgatók OKJ szerinti vizsgát tesznek, azaz sikeres vizsga esetén OKJ –s bizonyítványt,   mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány  szereznek.

 

A képzésben való részvétel feltételei:

·         alapfokú iskolai végzettség

·         18. életévét betöltött férfi

·         egészségügyi  alkalmasságra vonatkozó pozitív orvosi vélemény

 

Jelentkezés feltétele:

·         kitöltött jelentkezési lap

·         orvosi igazolás

·         1 db igazolványkép

·         legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata ( legalább 8 általános)

 

vissza a lap tetejére

 

 

 
 
Gépkezelő tanfolyam
 
Felügyeleti szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság
 
 
 
Az építőiparban, de a szállítás és raktározás területén is a fizikai munkát különböző gépekkel helyettesítik. Ilyenek pl. a földmunkagépek, emelőgépek, daruk, rakodógépek, erő-és energiaátalakító gépek, targoncák, stb. A korábbi 6/1980 ÉVM-KPM rendelet szerint a gépek besorolása – főleg a kezelhetőség szempontjából- nehéz, könnyű, illetve kisgép kategóriába történt. A kezelésükhöz szükséges ismereteket a besorolásnak megfelelő Könnyűgépkezelő, vagy Nehézgépkezelő,szaktanfolyamon,lehetett,elsajátítani. Nehézgépkezelő,szaktanfolyamon,lehetett,elsajátítani. A tanfolyam írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával zárul.
A sikeresen vizsgázók gépkezelői jogosítványt kaptak a megfelelő géptípus bejegyzésével.
 
A 2009. szeptember 01.-én megjelent 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet újraszabályozta a képzést. Fontosabb változás, hogy a többszáz féle géptípus besorolása megszűnt, helyette gépcsoportok lettek meghatározva. Ezzel jelentősen csökkenthető a típusvizsgák száma, mert egy adott gépcsoportra megszerzett gépkezelői jogosítvány a gépcsoporton belül megtalálható összes gép kezelését engedélyezi. Például korábban a targoncavezetőnek külön kellett gyakorlati vizsgát tenni elektromos targonca, dízel targonca, gázüzemű targonca, magasemelésű targonca, szállító targonca, oldalvillás targonca, stb. típusokra. A mostani rendelkezés értelmében a targoncáknál már csak három típust különböztetünk meg. Ezek a vezetőüléses targoncák, vezetőállásos targoncák és a gyalogkíséretű targoncák. A többi gépnél is egyszerűsödött a besorolás rendje, és megszűnt a könnyűgépkezelő és nehézgépkezelő besorolás is.
 
A Rendelet értelmében az emelőgépek, köztük a targoncák esetében is a gép jogszerű kezeléséhez nem elég a gépkezelői jogosítvány, hanem az Országos Képzési Jegyzékben ( OKJ ) szereplő, a gépcsoporthoz tartozó, állam által elismert szakképesítő vizsgát is le kell tenni. A megfelelő OKJ-s végzettség megléte, vagy megszerzése esetén a gépkezelői vizsgán csak gyakorlatból kell vizsgázni, a hallgató mentesül az elméleti (szóbeli) vizsgák alól. 
 
A gépkezelői képzés célja:
A módosított 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet, valamint az Emelõgép Biztonsági Szabályzat alapján könnyû- nehéz- és kisgépet csak a hivatkozott elõírásokban meghatározott gépkezelõi jogosítvánnyal rendelkezõ munkavállaló kezelhet. Az elõgépek Biztonsági Szabályzata III. fejezet 1. pontja alapján a gépjármû szerviz emelõk is, emelõ-berendezésnek minõsülnek. A szabályzat I. fejezet 5.1. pontban elõírtak szerint ezeket az emelõ-berendezéséket csak az kezelheti ill., javíthatja, aki rendelkezik az elõírt képesítéssel.
 
Gépcsoportok besorolása:
 
 Földmunkagép gépcsoportok:
·         1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép
·         1212 Gumikerekes Kotrók
·         1222 Lánctalpas Kotrók
·         1223 Teleszkópos Kotrók
·         1311 Vedersoros árokásók
·         1412 Földtolók
·         1522 Földgyaluk
·         1612 Földnyesők
 
 Anyagmozgató és speciális építőipari szállító gépcsoportok:
·         3312 Gyalogkiséretű targoncák
·         3313 Vezetőállásos targoncák
·         3324 Vezetőüléses targoncák
·         3624 Betonszállító mixer
·         3626 Betonszállító mixer szivattyúval
·         3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek
·         3628 Szennyvíz szállító és szippantó járművek
 
 Emelő és rakodógép gépcsoportok:
·         4213 Gépjármű emelő hátfalak
·         4221 Mobil szerelő állvány
·         4223 Mobil szerelő kosár
·         4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
·         4374 Konténer emelők
·         4411 Autódaruk
·         4431 Lánctalpas daruk
·         4451 Járműre szerelt daruk
·         4511 Hidraulikus rakodók
·         4572 Kompaktorok
·         4593 Vagonkirakodók
 
Közútépítés és üzemeltetés, mélyépítés, út, alagút,
hídépítési gép, fenntartók és kárelhárító gépcsoportok:
·         5316 Talajstabilizátorok
·         5323 Betonbedolgozó finisher
·         5341 Aszfaltbedolgozó finischer
·         5344 Aszfaltburkolat maró
·         5599 Alagútépítő gépek
·         5631 Útfenntartó és karbantartó gépek
·         5632 Földműfenntartó gépek                                                                                         
 
A  gépkezelő munkakörének  leírása:
Áttekinti a rendelkezésére álló dokumentumokat
Gépbiztonsági és üzembiztonsági ellenőrzést végez
Üzembe helyezi a gépet
Gépet üzemeltet, karbantart
A gépet üzemen kívül helyezi
Munkakezdéshez szükséges feladatokat végez
Emelés érdekében együttműködik
Próbaemeléseket végez
Közlekedik
Emelési feladatokat végez
Betartja a munkavédelmi és különleges munkabiztonsági előírásokat

A jelentkezés feltételei:
Általános iskola elvégzését igazoló iskolai végzettség
Egyes gépcsoportokhoz járművezetői engedély szükséges
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
2 db 4×4-es igazolványkép
 

 

 

 

Hulladékgyűjtő- és szállító

OKJ azonosító: 21  851  01

FEOR szám:5359

Felügyeleti szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

alapszintű szakképzés

 

Feladata  egy  adott  településen  a  háztartási  és  egyéb  hulladékok  begyűjtése,  elszállítása.  Ismeri  a hulladékkezelés szabályait és jelentőségét, kezeli a gyűjtéshez, szállításhoz szükséges eszközöket, gépeket. Fontos,  hogy  jó  fizikai  teherbírással  rendelkezzen.

 A tanfolyam célja:

Hulladékgyűjtő és -szállító biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit. .Ellenőrzi az egyéni és a kollektív  védőeszközök  meglétét és  állapotát.  Intézkedik a napi  üzemvitelt  gátló hibák azonnali megszüntetéséről.  Megszervezi  saját  és beosztottai  munkáját. Betartja és  betartatja a  kapcsolódó környezetvédelmi e lőírásokat. Betartja a  hatósági és  vállalati előírásokat  (engedélyek,  technológia, monitoring). Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről. Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában

A betölthető munkakörök többek között az alábbiak:

Biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit

Ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát

Intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről

Megszervezi saját és beosztottjai munkáját

Betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat

Betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring)

Gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről

Közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában

 A képzés moduljai:

10867-12 Hulladékgyűjtés- és szállítás

 A modulokhoz tartozó vizsgák:

10867-12 Hulladékgyűjtés- és szállítás

 1. vizsgafeladat

Szilárd és folyékony hulladékok gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök használata, és a gépek üzemeltetése a munkavédelmi előírások betartásával

 2. vizsgafeladat

Települési szilárd hulladékok gyűjtése, szállítása, a hulladék hasznosítása és lerakással történő ártalmatlanítása. A települési szilárd hulladékok környezetkárosító hatásai

 3. vizsgafeladat

Települési folyékony hulladékok gyűjtése, szállítása, és a hulladék elhelyezési lehetőségei. A települési folyékony hulladékok környezetkárosító hatásai

 

Jelentkezés feltételei:

Iskolai végzettség:  nem igényel befejezett iskolai végzettséget

betöltött 18. életév

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

 

vissza a lap tetejére

 

 

 

Kazánkezelő 2-12 tonna között

OKJ azonosító: 32  522  02

FEOR SZÁM: 8229

 

Felügyeleti szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Középszintű szakképesítés

 

 A kazánkezelő tanfolyamot ajánljuk: Azoknak a munkavállalóknak, akik a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni. 

 A munkaterület leírása: A kazánkezelő feladata a nyomástartó berendezések közül a 2-12 t/h tömegáramú, illetve 1400-8400 kW teljesítményű, töltettől, tüzelési módtól és nyomástól független kazán kezelése.

 A tanfolyam célja:  A kazánkezelő szakmai képzés célja korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

 Szakmai követelménymoduljai:

 • 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
 • 11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés kezelői feladatok
 • 11417-12 Kisteljesítményű kazánfűtő ( max 2t/h) feladatok
 • 11418-12 Kazánkezelői (2-12 t/h között) feladatok

 

A jelentkezés feltétele:                                

 • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség,
 • egészségügyi alkalmasság            

 vissza a lap tetejére

 

 

 

Kereskedő boltvezető

OKJ azonosító:

FEOR 5111

Felügyeleti szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Boltvezető tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi egységben dolgoznak és a jövőben üzletvezetőkké, szeretnének válni, valamint azoknak is akik saját üzletet szeretnének nyitni. A  boltvezető munkakör betöltésének és a saját üzlet nyitásának feltétele a boltvezető végzettség megléte.

Célunk, hogy Ön boltvezetőként képes legyen egy kereskedelmi egység működtetésére, képes legyen felmérni vállalkozásának társadalmi, gazdasági környezetét, és alkalmazni tudja a korszerű marketing eszközöket. Ön a  végzettség birtokában képes lesz irányítani, szervezni és ellenőrzi a bolt működését, megszervezni és lebonyolítani a beszerzési, raktározási tevékenységet. A boltvezető megszervezi és lebonyolítja az értékesítést és ellátja a bolt szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Az elsajátított ismeretek nemcsak akkor hasznosak, ha valaki saját vállalkozást vezet, hanem akkor is ha beosztott vezetőként irányítja a boltot.

Munkaterület leírása:

 • Irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését, az áruforgalmi, értékesítési és raktározási tevékenységet
 • Folyamatosan gondoskodik az árukészlet mennyiségi és minőségi átvételéről, biztosításáról, a színvonalas választékról
 • Leltár- és anyagi felelősséggel tartozik a boltban található készletekért
 • Felülvizsgálja az áruelhelyezés és munkamegosztás gyakorlatát, gondoskodik a szükséges változtatások végrehajtásáról
 • Elemzi a forgalom alakulását, a napi üzletmenetet
 • Megszervezi a bolti adminisztrációt
 • Gondoskodik a bolt megfelelő külső és belső megjelenéséről, a kirakat rendbentartásáról, a vevők tájékoztatására szolgáló táblák elhelyezéséről
 • Biztosítja a munkaadói és munkavállalói érdekek érvényesülését
 • Biztosítja a tűz-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartását
 • Kapcsolatot tart a vevőkkel és a szállítókkal.

 

A kereskedő bpétvezető képzés szakmai moduljai

 • 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
 • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   A kombinált képzés tárgyai :

·         Az áruforgalom lebonyolítása

·         A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

·         Szakmaspecifikus  modul

·         Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

·         Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése

 

A szakmai vizsga részei:

·         Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése – gyakorlati vizsga

·         Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése – szóbeli vizsga

 

Sikeres modulzáró vizsga.

 

A képzés vizsgái:

A fent megadott 2  modulból írásbeli, és szóbeli vizsga

 

A vizsga:

A szakmai vizsga független vizsgabizottság előtt zajlik, sikeres vizsga esetén Kereskedő boltvezető OKJ bizonyítványt kap. Sikeres a szakmai vizsga, ha valamennyi követelménymodulhoz tartozó vizsgafeladatokat legalább 51%, vagy a feletti eredménnyel teljesíti.

 

A vendéglátó eladó képzés bizonyítványának jellege:

A tanfolyam államilag elismert középfokú szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

 

Részvétel feltételei

 • Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8. évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
  ÉS
 • korábbi vagy jelenleg érvényben lévő OKJ szerinti "Eladó" vagy „Kereskedő” végzettség vagy szakmunkás-. ill. technikus-képesítések vagy kereskedelmi felsőfokú végzettség.

 

 vissza a lap tetejére

 


 

Tűzvédelmi szakvizsga

Azonosító: 890020

A tanfolyam célja:

27/2009. (X.29.) ÖM rendelet előírja, hogy az alábbi munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

 A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet meghatározza, hogy mely munkakörökben lehet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyt foglalkoztatni. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1-9. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítj

 Kinek kötelező a tűzvédelmi szakvizsga?

 1. . Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá azon propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik.
 4. Üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

 Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a fenti tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

vissza a lap tetejére

 

 

 

Vendéglátó eladó

OKJ azonosító: 34  811  05

FEOR: 5121

 

Felügyeleti szerv: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Vendéglátó tanfolyamunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének önálló vállalkozást indítani, ugyanis a vendéglátóipari vállalkozások elindításának feltétele a vendéglős szakképzettség megléte. Ajánljuk tanfolyamunkat azoknak is akik szeretnének elhelyezkedni a vendéglátóiparban, és azoknak is aki már a szakmában dolgoznak, de keresik a szakmai előrelépés lehetőségeit. A vendéglátó eladó munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A vendéglátó eladó képes legyen a vendéglátó egységben beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet ellátni, vendégkapcsolatokat ápolni,a megfelelő mennyiségű és minőségű árukészletről gondoskodni. Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket, megszervezni az adminisztrációs rendet, betartatni tűz- és munkavédelmi előírásokat és a higiéniás szabályokat (HACCP). Képes legyen a vendéglátóipari egység gépeinek üzemeltetésére, hidegkonyhai ételek készítésére és azokat szakszerű szervírozására.

·         a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet irányítja, szervezi és ellenőrzi

·         kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat

·         folyamatosan gondoskodik megfelelő árukészletről,

·         elemzi a forgalom alakulását, a napi üzletmenetet,

·         megszervezi az egység adminisztrációs rendjét,

·         biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását,

·         gondoskodik a higiénés szabályok betartásáról,

·         teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységében a készletértékért.

szakmai moduljai:

         10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem

       10045-12 Gazdálkodás

–       10046-12 Szakmai idegennyelv

–       10056-12 Gyorsétkezdés, ételeladás

–       10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés

–       11497-12 Foglalkoztatás I.

–       11499-12 Foglalkoztatás II.

–       11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A szakmai vizsga részei:

·         Étkezdés-vendéglátó eladó szakmai ismeret

·         Vendéglátó eladó szakmai ismeret

 

 

Sikeres modulzáró vizsga.

 

A képzés vizsgái:

Gyakorlati vizsgategvékenység: Termelő és értékesítő feladat végrehajtása

Szóbeli vizsgatevékenység: A szakmai követelménymodulokból előre meghatározott tételekből

 

A vizsga:

A szakmai vizsga független vizsgabizottság előtt zajlik, sikeres vizsga esetén Vendéglátó boltvezető OKJ bizonyítványt kap. Sikeres a szakmai vizsga, ha valamennyi követelménymodulhoz tartozó vizsgafeladatokat legalább 51%, vagy a feletti eredménnyel teljesíti.

A vendéglátó eladó képzés bizonyítványának jellege:

A tanfolyam államilag elismert középfokú szakképzettséget tanúsító bizonyítványt ad.

Részvétel feltételei:

 • Tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség, vagy 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8. évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány

ÉS

 • korábbi vagy jelenleg érvényben lévő OKJ szerinti "Eladó" vagy „Kereskedő” végzettség vagy szakmunkás-. ill. technikus-képesítések vagy kereskedelmi felsőfokú végzettség.

 vissza a lap tetejére

 

 

 

 

Motorfűrész-kezelő
 
OKJ azonosító: 21  623  02
FEOR 6211
 
A szakképesítés szintje: rész szakképesítés
 
A képzés megkezdése nem igényel befejezett iskolai végzettséget
 
A képzés célja:
Olyan szakemberek biztosítása, akik biztonságosan kezelik a közforgalomban beszerezhető motorfűrészeket, képesek az alapvető vágásformákat alkalmazni, élezni, adaptereket használni, egyszerűbb javításokat, alkatrészcseréket elvégezni.
Motorfűrész-kezelés minden olyan motorfűrész használat, amely nem jár 6 cm átmérőnél vastagabb fa döntésével. A gazdasági szférában számos területen használnak motorfűrészt, pl. ács-állványozó, tűzoltó, parkgondozó.
A motorfűrész-kezelő erdő- és mezőgazdaságban 6 cm-nél nem vastagabb fák döntését, egyéb fák nyesését, darabolását végzi.
A motorfűrészt a gazdaság egyéb szféráiban is használhatják – pl.: ács-állványozók, tűzoltók, parkgondozók, útszegély karbantartók stb. – a biztonsági szabályok betartásával. A vibrációs ártalom fokozott lehet helytelen használat esetén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvégzi a gallyazást, elődarabolást, darabolást végez, végrehajtja a felkészítés műveleteit, sarangba, máglyába készletez, közreműködik a belső anyagmozgatásban.

Kezeli a motorfűrészeket, adaptereket és egyéb motoros berendezéseket, figyelemmel kíséri a szerszámok és a motorfűrészek használhatóságát. Napi és időszakos karbantartást végez.

Használja a motorfűrészes és adapteres munkához szükséges védőfelszereléseket.

A motorfűrész-kezelő az erdészeti szakmunkás szakképesítés rész-szakképesítése.
 
Követelmények:
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok:
 • motorfűrész használat: készenléti állapotba helyezés; üzemanyag feltöltés; vágórész (adapter) felszerelés; biztonsági berendezések ellenőrzése; indítás; leállás; különböző minőségű, méretű fa darabolása; karbantartás;
 •  láncélezés;
 •  hibaelhárítás;
 •  adapterek és egyéb motoros kézi eszközök használata: sövényvágás; fűnyírás; bozótvágás; gödörfúrás; ágnyesés; vágókorong alkalmazása.
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
·         Erdőhasználat feladatokat végez
·         Erdővédelmi feladatokat végez
·         Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket és adaptereket
·         Kezeli és karbantartja az erdészeti erő- és munkagépeket
·         Betartja a munkavédelem és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat általános szabályait
 
A 31 623 01 0100 21 03 azonosító számú, Motorfűrész-kezelő megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése, ill. a szakmai vizsga részei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10979-12  Növénytani és vállalkozási ismeretek
10980-12 Gallyazás, darabolás

 
A képzésben való részvétel feltételei:
kitöltött jelentkezési lap
orvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról
befejezett iskolai végzettséget nem igényel
1 db 4*4 –es igazolványkép
 
A foglalkozások részletes beosztását és a jegyzetet a beiratkozáskor kapják meg.

 

 vissza a lap tetejére

 

 

 

Hulladékválogató és – feldolgozó

OKJ azonosító:  21  851  02

A szakképesítés szintje: alapszintű szakképesítés
Felügyeleti szerv: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 
A jelentkezés feltétele: egészségügyi alkalmasság
Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
 
A képzés célja:
Hulladékkezelő gépek kezelése és karbantartása, tárolóeszközök kiválasztása, beérkező hulladékok lerakása és válogatása. Veszélyforrások felismerése.
Hulladékminőség ellenőrzése, mintavétel. Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása.
A szeméttelepen vagy egyéb gyűjtőhelyeken felgyülemlett vegyes hulladékot szétválogatja és az azonos fajták szerint osztályozza.
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ellenőrzi a betöltött hulladék tömörítését. Ellenőrzi a gépek működését és a biztonsági követelményeket. Elvégezteti a karbantartási feladatokat. Betartja és betartatja a kapcsolódó környezet-védelmi előírásokat. Ellenőrzi a beérkező hulladékokat (bemeneti regisztrálás). Mintát vesz vagy vetet a beérkezett hulladékból. Gondoskodik a hulladékok válogatásáról. Intézkedik a telepen lévő veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és a begyűjtőnek történő átadásról. A tárolt anyag mennyiségének függvényében intézkedik a feldolgozásról (feldolgozási sorrend). Betartja a technológiai, a szabvány és a vevői előírásokat. Ellenőrzi a feldolgozott hulladékok minőségét. Egyeztet az átvevővel az adott hulladék átvételéről
 
Munkakörnyezet:
·         főleg szabadban végzett munka
·         bűzös, gázos munkakörnyezet
 
Egészségügyi tényezők:
·         fontos a karok, kezek, lábak használata
·         huzamos állást igénylő munkát végez
·         fontos a gerinc épsége
 
Pszichikai tényezők:
·         jó monotónia tűrőképességet igényel
 
Várható változások:
·         Az automatizálás ebben a munkában is megjelenhet.
·         Növekszik az együttműködési iránti igény.
·         Mindinkább előtérbe kerül a környezetbarát és környezetkímélő technológia.
·         Ebben a munkakörben is fokozott figyelmet kell fordítani az EU-s minőségbiztosítási, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.
 
A képzés szakmai témakörei:
10868-12 Hulladékválogatás és – feldolgozás:
Hulladékok szelektív gyűjtése, válogatása és a hulladékok előkezelése a munkavédelmi előírások betartásával. Hulladékok csoportosítása, jellemzői és a hulladékok fizikai kezelési eljárásai
Bemeneti kompetenciák: Nincs követelmény
Modul(ok): 10868-12 Hulladékválogatás és –feldolgozás
Rész-szakképesítések
·         Elektronikai hulladékválogató, – feldolgozó (középszintű, 8. évfolyam után)
·         Hulladékfeldolgozó gép – kezelő (középszintű, 8. évfolyam után)
·         Hulladékgyűjtő és – szállító (iskolai végzettség nincs előírva)
·         Hulladékválogató és – feldolgozó (iskolai végzettség nincs előírva)
 
A jelentkezés feltétele:
·         jelentkezési lap kitöltése
·         egészségügyi alkalmasságról orvosi igazolás
 

 vissza a lap tetejére

 

 

 

GKI Tehergépkocsi-vezető továbbképzés

 
A korábbi belföldi árufuvarozó és belföldi autóbuszvezető, valamint nemzetközi árufuvarozó és nemzetközi autóbuszvezető tanfolyamot felváltó gépkocsivezető és személyszállító tevékenység végzéséhez szükséges vizsga.
 
Továbbképzésen kötelező részt venni annak, aki:
 
C*, C+E, C1, C1+E érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e előtt szerezte meg
 
* a meglévő Gépjárművezetői Képesítési Igazolványának lejárt az érvényessége.
 
Nem szükséges GKI képesítés annak, aki olyan járművet vezet,:
 • amely engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
 • amely a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt áll
 • amely műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy új, vagy felújított jármű és még nem került használatba
 • amelyet szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
 • amelyet járművezetési oktatás során használnak
 • amely nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő jármű
 • amely a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállít, feltéve, hogy e jármű vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.
 
A gyakorlati oktatásnál a tanulók korszerű szimulátoros berendezésen gyakorolják a különböző veszélyhelyzetek elkerülését/kezelését. A tanfolyam végén a hallgatónak vizsgát kell tennie, amely vizsga 3 teszt kitöltéséből áll.
 
A megszerzett Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt 5 évente szakmai továbbképzéssel és vizsgával kell megújítani.
 
A meglévő belföldi árufuvarozói és nemzetközi árufuvarozói engedély a lejáratig, de legkésőbb 2014. 09. 09-ig használható, ezután GKI továbbképzésen kell részt venni és GKI vizsgát kell tenni.
 
A tanfolyamra jelentkezés feltételei:
 • minimum 8 általános iskolai végzettség
 • kitöltött jelentkezési lap
 • jogosítvány, személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolata
 • igazolvány kép
 • 2009.09.09. előtt megszerzett "C" és/vagy "C1", továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kategóriára érvényes vezetői engedély

 

 vissza a lap tetejére

 

 

 

 

Parkgondozó

OKJ azonosító: 21  622  02

FEOR:6118
 
A szakképesítés szintje: rész- szakképesítés
Felügyeleti szerv: Vidékfejlesztési Minisztérium
 
A képzés célja:
A szakképesített parkgondozó szakirányítás mellett legyen alkalmas parkosítási feladatok elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek (közkert, közpark, házi- és üdülőkert, temető, közterület) kiültetett növényeinek szakszerű gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására.
 
A foglalkozás gyakorlása során elvárt kompetenciák:
 • a dísznövények szakszerű kiültetése,
 • alapvető ápolási, gondozási feladatok elvégzése: növények átültetése, metszése, pótlása, gyomlálás, öntözés,
 • a kertek, parkok, játszóterek műtárgyainak, építményeinek, berendezéseinek, felszereléseinek karbantartása.
 • a parkgondozási tevékenység végzéséhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések szakszerű használata, működtetése és azok karbantartása.
 
A kertészeti tevékenység során használt járművekkel (kerti traktor, lassújármű stb.) a közúti közlekedéshez külön jogszabályban előírt vezetői engedély szükséges.
Valamennyi munkafolyamatnál a környezetvédelmi, üzemi és személyi higiénia, valamint a munka- és tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.
 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Vállalkozást alapít/ működtet/ szüntet meg.
Tervet készít, kalkulációt végez.
Előkészítő tevékenységet végez, végeztet.
Növényápolást végez, végeztet.
Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart.
Előírások szerint dolgozik, dolgoztat. Dokumentációt használ, készít, készíttet. Irányítási, szervezési feladatokat lát el.
Építés-előkészítő műszaki munkákat végez.
Tereprendezési munkát végez.
Alépítményi szerkezeteket készít.
Felépítményi szerkezeteket készít, fenntart.
Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyez, fenntart.
Növényültetés-, virágágy kiültetés-, gyepesítési munkát végez.
Parkfenntartási, gondozási munkát végez.
 
Személyi követelmények:
A munkaterület jellegzetességéhez igazodó szakmai, egészségügyi alkalmasság határozza meg a beiskolázási feltételeket.
A parkgondozó rendelkezzen átlagosnak megfelelő fizikai állóképességgel az időjárás viszontagságai között végzett munkához, monotónia-tűréssel, jó koordinációs készséggel, esztétikai érzékkel, alakuljon ki benne a pontos, precíz munkavégzés igénye.
 
A képzésben való részvétel feltételei:
·         befejezett iskolai végzettség nem szükséges
·         Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
·         Modulzáró vizsga eredményes letétele
·         A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
 

 vissza a lap tetejére

 

 

 

Kerti munkás

OKJ azonosító: 21  622  01 
FOR: 6118
 
A szakképesítés szintje: alapszintű szakképesítés (iskolai végzettség nélkül)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 
A képesítés célja :
A ház körüli és háztáji díszkertekben és árutermelő kertekben az alapvető kertészeti tevékenységek elvégzésére alkalmas munkások képzése.
 
A munkaterület jellemzése:
A szakképesített kerti munkás vállalkozhat a legfontosabb kerti haszonnövények – gyümölcstermelő növények, szőlő, zöldségfélék – a leggyakrabban alkalmazott kerti dísznövények telepítésére, felnevelésük alapvető munkáinak elvégzésére. A termőkorú gyümölcsfák és szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteinek, az éves ápolási munkáinak végzésére. A zöldségfélék termesztéstechnológiai műveleteinek alkalmazására. A kerti haszonnövények szakszerű szüretelési, árukikészítési, tárolási munkáinak ellátására. Díszkertekben a díszfák, díszcserjék gondozására, a gyep- és virágfelület, valamint a belső utak karbantartására, olyan növénytermesztési tevékenység végzésére, mely zömében fizikai munkát jelent. A fentieken túl a saját maga által előállított termékeket piacon, utcán, vásárban árusíthatja.
A kerti munkás rendelkezik kertészeti alapismeretekkel: előkészíti a munkaterületet, kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat, talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést végez. A fényviszonyokat, a hőmérsékleti viszonyokat szabályozza. Növényvédelmi feladatot lát el, a növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik.
Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő berendezéseket. Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat karbantart.
 
A képzésben való részvétel feltételei:
·         egészségügyi alkalmasság
·         befejezett iskolai végzettséget nem igényel
·         kitöltött jelentkezési lap
 
 

 vissza a lap tetejére

 

 

 

Vonalgondozó

OKJ azonosító:

A szakképesítés szintje: alapszintű szakképesítés

 

 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A vonalgondozó közlekedésépítő közös feladatai keretében: ellenőrzi a munkaeszközöket, műszaki adminisztrációt végez, használja a védőfelszereléseket, védőeszközöket, részt vesz a munkaterület közlekedésbiztonságának fenntartásában.
Jelenti felettesének a munkahelyi balesetet, elsősegélynyújtást végez, részt vesz rendszeres tűz-, és munkavédelmi oktatáson, betartja a technológiai és műszaki előírásokat, célirányos szakmai kommunikációt végez, értelmezi a műszaki információkat, tájékoztatja felettesét a rendellenességekről, kezeli a kommunikációhoz szükséges eszközöket, részt vesz szakmai továbbképzéseken.
 
Feladatai:
 • Kitisztítja a folyásfeneket, földárok esetén kiigazítja a rézsűket, tömöríti a zúzottkövet az aljközökben és az ágyazatvállon, kitisztítja a vízelvezető, víztelenítő rendszert (árok,  szivárgó).
 • Rendezi az útátjáró környékét (rálátási háromszög, útkorlátok), biztosítja a lehúzott sín, sínvég védelmét.
 • Kiválasztja és kiszállítja a helyszínre a becserélendő (általában új) fellemezelt (fa vagy vasbeton) aljakat.
 • Kiágyazza a kicserélendő aljat, kihúzóvályút készít, kihúzza az aljat, behúzza és beállítja (aljtávolság, derékszög) a fellemezelt új aljat, leköti az aljra az egyik sínszálat.
 • Beállítja nyomtávtartó rúddal a nyomtávolságot, leköti a másik sínszálat, a szomszédos aljakon ellenőrzi a nyomtávolság-átmenetet, szükség szerint korrigál.
 • Vágányszabályozást végez (fekszint, irány), beágyazza az aljat, feltölti a kihúzóvályút, ágyazatot rendez és tömörít, összeszedi a bontott vissznyereményi anyagokat, elszállítja.
 • Szabványterv alapján ellenőrzi az anyagokat, szerkezeteket, zárszerkezet felszerelését, beszabályozását végzi.
 • Kitérő bemérését végzi aljanként, a mérést dokumentálja. A vállalati utasításban előírt, kitérő típustól is függő helyeken méréseket végez. A mérési eredményeket dokumentálja (Kitérővizsgálati könyv).
 • Közreműködik az akadálypróba megtartásában, hiba észlelése esetén annak azonnali megszüntetésében, futásbiztonsági vizsgálatot végez (ORE kapta).
 • Szemrevételezéssel hiányosságokat állapít meg, vizsgálja a kitérő általános állapotát (fekszint, irány,
 • Alkatrészhiány, ágyazat), vizsgálja a mozgó alkatrészeket, azok működését, a biztonsági kötéseket (kötrudakon, csapszegeken).
 • Ellenőrzi a zárszerkezetek és a váltójelző tárcsák működését, felméri a hibás vágányszakaszt, figyelemmel a geometriai viszonyokra
 • Ellenőrzi a nyomtávátmeneteket, hiba esetén korrigál, fekszintre és irányra is ellenőrzi a vágány fekvését, szükség szerint vágányszabályozást végez.
 • Fekszintszabályozást végez zúzottkő ágyazatban, ellenőrzi a fekszintet, hiba esetén korrigál, eltávolítja a pályatartozékokat (szelvénykövek, jelzőeszközök). A környezethez illeszkedő, vagy a rekultivációs tervben szereplő területrendezést végez.
 • Közreműködik az anyagok szétválogatásában, osztályozásában és rendezett tárolásának megoldásában.
 • Tisztán tartja téli forgalmi helyzetben a vonalszakaszán a megállóhelyek peronjait, útátjárókat, nyomcsatornákat, kitérőket, eltakarítja a havat.
 
A képzésben való részvétel feltételei:
·    egészségügyi alkalmasságra vonatkozó pozitív orvosi vélemény
·    kitöltött jelentkezési lap
·    szakmai alkalmasság
 
 
 

Tehergépkocsivezető jogosítvány "C"

TÁJÉKOZTATÓ

”C” kategória

 

A tanfolyamra való beiratkozás, kizárólag személyesen lehetséges!

 

Sikeres vizsga esetén a jogosult autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére.

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb és rendelkezik már B ketegóriás érvényes jogosítvánnyal;
 • első tandíj részlet befizetése;
 • az F.M.K. Padsor Felnőttképzési Kft-vel megkötött Felnőttképzési Szerződés;
 • Legalább 8 általános iskolai osztály elvégzéséről rendelkezik bizonyítvánnyal, és az eredeti bizonyítványt be tudja mutatni;
 • kitöltött jelentkezési lap;
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás (II. csop.);
 • személyigazolvány, lakcímkártya és (érvényes, B kategóriás) jogosítvány bemutatása.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga

 • az egyéb feltételeknek megfelel és 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb;
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 • Legalább 8 általános iskolai osztály elvégzéséről rendelkezik bizonyítvánnyal, és az eredeti bizonyítványt be tudja mutatni;

 

Gyakorlati vizsga

 • sikeres elméleti vizsga;
 • csak a 18. életév betöltése után tehet;
 • csak a kötelező óraszám (29 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (348 km) teljesítése után tehet;
 • vizsgadíj befizetése.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, vagy ha 1984. január 1. után megszerzett érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá
 • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása (bizonyítvány felmutatásával).

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

 

KRESZ:

4 600 Ft

Szerk. és üzem.

4 600 Ft

Munkavéd., tűzvéd., szállítás

4 600 Ft

BÜ:

4 400 Ft

Rutin:

3 500 Ft

Forgalmi:

11 000 Ft

Összesen:

32 700 Ft

EÜ vizsga: (opcoinális*)

6 850 Ft

 

* Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1. utáni érvényes jogosítvánnyal, vagy 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik a Tanuló. Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a vizsgát a Nógrád Megyei Vöröskereszt szervezésében bonyolítjuk.

 

Képzés óraszámai:

Minimálisan kötelező óraszám – 109 óra*

 

Elmélet

Szerkezeti üzemeltetés

14 óra

Járművezetés elmélete

10 óra

KRESZ

20 óra

Munkavéd., tűzvéd., szállítás

10 óra

Biztonsági ell. és üzemeltetés

14 óra

Minimális óraszám

68 óra

Elméleti óra időtartama 45 perc.

 

Gyakorlat

Gyakorlati alapoktatás

6 óra

Városi vezetés

15 óra

Országúti vezetés

4 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Rutin vizsga

20 perc

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

30 óra 20 perc

Gyakorlati óra időtartama 50 perc.

 

Az előírt óraszámok nem mindenkinek elegendők! A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával (5.000 Ft).

 

* A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a Képzőszerv határozza meg az adott Tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 

Képzés díjai:

 

E-learning távoktatással:

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Extra*

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

17 100 Ft

35 000 Ft

130 500 Ft

198 200 Ft

 

Tantermi oktatással:

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Extra*

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

17 100 Ft

45 000 Ft

130 500 Ft

208 200 Ft

 

* C kategóriánál szükséges egyéb (extra) tárgyakból is vizsgát tenni:

 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből – 4 600 Ft
 • munkavédelem, tűzvédelem, szállítás – 4 600 Ft
 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésből (BÜ) – 4 400 Ft
 • rutinból – 3 500 Ft.

 

Egyéb, a képzés díjainak részletfizetési lehetőségeire, illetve kedvezményt csak az Ügyvezető igazgató adhat.

A gyakorlások és a vizsgák alkalmával megfelelő öltözékben kell megjelenni: kényelmes ruházat, lapos talpú cipő. Oktatójárművet az F.M.K. Padsor Felnőttképzési Kft biztosít Tanulói részére.

A sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Ha a Tanuló más Képzőszervnél szeretné a képzést folytatni, az igénylőlap leadásától számított 3 munkanapon belül az ehhez szükséges ”Képzési Igazolás” nevű nyomtatványt ingyenesen kiadjuk.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, minimum 8 általános elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, illetve az „EÜ” vizsgát igazoló lap, vagy jogosítvány felmutatásával a Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán 3100 Salgótarján Karancs út 54.

A járművezetői igazolvány bármely okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át illeték befizetése után. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabejegyzésre vigye magával.

Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos magyarországi tartózkodás igazolása.

Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés időpontját (napokat, órákat).

 

Oktatási helyszínek:

Tanterem: 3100 Salgótarján Bajcsy út 11 fsz

Tanpálya: 3100 Salgótarján

Forgalom: Salgótarján város

 

Felügyeleti szerv:

Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 3100  Salgótarján Karancs út 54.

 

A meglévő "Vezetői Engedély"-t, minden vizsgára vigye magával! Ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Iskolánk lehetőséget biztosít tan-és tesztkönyv bérlésére, amit legkésőbb a sikeres elméleti vizsgát követő 1 héten belül kell visszahozni. Elhasználódott, összefirkált könyveket nem veszünk vissza, azok ellenértékét a Tanuló köteles megfizetni!

Az Autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak (elméleti, gyakorlati, elsősegély-nyújtási tandíjak) árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül.

A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az Iskolavezetőhöz fordulhatnak.

 

Iskolánk ügyfélfogadása:

Hétfő és péntek 09:00-13:00

 

www.fmkpadsor.hu

 

 

 

Személygépkocsivezető jogosítvány
 

TÁJÉKOZTATÓ

”B” kategória

 

A tanfolyamra való beiratkozás, kizárólag személyesen lehetséges!

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • első tandíj részlet befizetése;
 • az F.M.K. Padsor Felnőttképzési Kft-vel megkötött képzési szerződés;
 • LEGALÁBB a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről az eredeti bizonyítványt bemutatja;
 • kitöltött jelentkezési lap;
 • érvényes orvosi alkalmassági igazolás (kivéve érvényes A1-es jogosítvánnyal);
 • személyigazolvány, lakcímkártya, és ha van érvényes jogosítvány bemutatása.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga

 • az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb;
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 • LEGALÁBB a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről az eredeti bizonyítványt bemutatja;

   Gyakorlati vizsga

 • sikeres elméleti vizsga;
 • csak a 17. életév betöltése után tehet;
 • csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet;
 • vizsgadíj befizetése.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, vagy ha 1984. január 1. után megszerzett érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá
 • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása (bizonyítvány felmutatásával).

 

Ezzel a jogosítvánnyal a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű. Valamint a 326/2011(XlI.28) Korm. rendeletben meghatározott, ehhez a gépjárműhöz kapcsolt pótkocsi, kerti traktor, lassú jármű, mezőgazdasági vontató könnyű pótkocsival is vezethető.

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

KRESZ:

4600 Ft

Forgalmi:

11 000 Ft

Összesen:

15 600 Ft

EÜ vizsga: (opcionális)

6800 Ft

 

* Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1. utáni érvényes

jogosítvánnyal, vagy 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik a Tanuló.

 

Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a tanfolyamot Iskolánknál elvégezheti. A vizsgát a Nógrád Megyei Vöröskereszt szervezésében bonyolítjuk.

 

Képzés óraszámai:

Minimálisan kötelező óraszám – 57 óra*

 

Elmélet

Szerkezeti üzemeltetés

2 óra

Járművezetés elmélete

6 óra

KRESZ

14 óra

Minimális óraszám

28 óra

Elméleti óra időtartama 45 perc

 

Gyakorlat

Gyakorlati alapoktatás

9 óra

Városi vezetés

14 óra

Országúti vezetés

4 óra

Éjszakai vezetés

2 óra

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

30 óra

Gyakorlati óra időtartama 50 perc

 

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.
Az előírt óraszámok nem mindenkinek elegendők! A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával (3.800 Ft).
A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a Képzőszerv határozza meg az adott Tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

Képzés díjai:

E-learning távoktatással:

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

25 000 Ft

101 500 Ft

142 100 Ft

 

Tantermi oktással

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

30 000 Ft

101 500 Ft

147 100 Ft

 

Egyéb, a képzés díjainak részletfizetési lehetőségeire, illetve kedvezményt csak az ügyvezető igazgató adhat.
A gyakorlások és a vizsgák alkalmával megfelelő öltözékben kell megjelenni: kényelmes ruházat, lapos talpú cipő. Oktatójárművet az Iskola biztosít Tanulói részére.
Az Oktató hibájából történő óraelmaradás esetén az Iskola ingyen biztosít pótlásra lehetőséget. A Tanuló 48 órával a gyakorlat megkezdése előtt módosíthatja a képzési időpontot, egyéb esetben az óradíja a tandíjba beszámításra kerül.
A sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.
Ha a Tanuló más Képzőszervnél szeretné a képzést folytatni, az igénylőlap leadásától számított 3 munkanapon belül az ehhez szükséges ”Képzési Igazolás” nevű nyomtatványt ingyenesen kiadjuk.
A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, minimum 8 általános elvégzését igazoló bizonyítvány, illetve az „EÜ” vizsgát igazoló lap, vagy jogosítvány felmutatásával a Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályán, 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
A járművezetői igazolvány bármely okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át illeték befizetése után. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabejegyzésre vigye magával.
Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos magyarországi tartózkodás igazolása.

Az Oktatóval történő személyes találkozás alkalmával egyeztetik a gyakorlati vezetés időpontját (napokat, órákat).

 

Oktatási helyszínek:

Tanterem: 3100 Salgótarján, Bajcsy út 11 fsz

Tanpálya: 3100 Salgótarján

Forgalom: Salgótarján Belváros

 

Felügyeleti szerv:

Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

 

A meglévő "Vezetői Engedély"-t, minden vizsgára vigye magával! Ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Iskolánk lehetőséget biztosít tan-és tesztkönyv bérlésére, amit legkésőbb a sikeres elméleti vizsgát követő 1 héten belül kell visszahozni. Elhasználódott, összefirkált könyveket nem veszünk vissza, azok ellenértékét a Tanuló köteles megfizetni!

 

Az Autósiskola garantálja, hogy az egy összegben befizetett tandíjak (elméleti, gyakorlati, elsősegély-nyújtási tandíjak) árát nem emeli meg a beiratkozástól számított 6 hónapon belül. A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az ügyvezető igazgatóhoz fordulhatnak.

 

Iskolánk ügyfélfogadása: Hétfő és péntek 09:00-13:00

 

 

 

 
Tehergépkocsivezető jogosítvány "CE"

TÁJÉKOZTATÓ

”C+E” kategória

 

A tanfolyamra való beiratkozás, kizárólag személyesen lehetséges!

 

 

Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 • tanfolyamra az vehető fel, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • első tandíj részlet befizetése;
 • az F.M.K. Padsor Felnőttképzési Kft-vel megkötött oktatási Szerződés;
 • LEGALÁNN 8 általános iskolai osztály elvégzéséről bizonyítványát bemutatja
 • kitöltött jelentkezési lap;
 • személyigazolvány, lakcímkártya és érvényes, C kategóriás jogosítvány bemutatása.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsga

 • az egyéb feltételeknek megfelel és 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb;
 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el.
 • LEGALÁNN 8 általános iskolai osztály elvégzéséről bizonyítványát bemutatja

 

Gyakorlati vizsga

 • sikeres elméleti vizsga;
 • csak a 18. életév betöltése után tehet;
 • csak a kötelező óraszám (14 óra) levezetése, illetve az előírt menettávolság (168 km) teljesítése után tehet;
 • vizsgadíj befizetése.

 

Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

 • a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, vagy ha 1984. január 1. után megszerzett érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, továbbá
 • a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása (bizonyítvány felmutatásával).

 

Hatóságilag egységes vizsgadíjak:

 

KRESZ:

4 600 Ft

Szerk. és üzem.:

4 600 Ft

BÜ:

4 400 Ft

Rutin:

3 500 Ft

Forgalmi:

11000 Ft

Összesen:

28100 Ft

EÜ vizsga:*

6 800 Ft

 

* Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgázni, ha 1984. január 1. utáni érvényes jogosítvánnyal, vagy 24/2005 GKM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezik a Tanuló.

Amennyiben elsősegélynyújtásból vizsgáznia kell, a vizsgát a Nógrád Megyei Vöröskereszt szervezésében bonyolítjuk.

 

Képzés óraszámai:

Minimálisan kötelező óraszám – 34 óra*

 

Elmélet

Szerkezeti üzemeltetés

4 óra

Járművezetés elmélete

3 óra

KRESZ

3 óra

Biztonsági ell. és üzemeltetés

6 óra

Minimális óraszám

16 óra

Elméleti óra időtartama 45 perc.

 

Gyakorlat

Gyakorlati alapoktatás

6 óra

Városi vezetés

4 óra

Országúti vezetés

2 óra

Hegyvidéki vezetés

2 óra

Rutin vizsga

20 perc

Forgalmi vizsga

1 óra

Összesen

15 óra 20 perc

Gyakorlati óra időtartama 50 perc.

 

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az e-learning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

Az előírt óraszámok nem mindenkinek elegendők! A pótórák díja megegyezik az alapórák díjával (5.500 Ft).

A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a Képzőszerv határozza meg az adott Tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

 

Képzés díjai:

 

E-learning távoktatással:

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Extra*

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

12 500 Ft

40 000 Ft

77 000 Ft

140 100 Ft

 

Tantermi oktatással:

KRESZ vizsga

Forgalmi vizsga

Extra*

Elméleti képzés

Gyakorlati képzés

Összesen

4 600 Ft

11 000 Ft

12 500 Ft

45 000 Ft

77 000 Ft

150 100 Ft

 

*C kategóriánál szükséges egyéb (extra) tárgyakból is vizsgát tenni:

 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretekből – 4 600 Ft
 • biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésből (BÜ) – 4 400 Ft
 • rutinból – 3 500 Ft.

 

Egyéb, a képzés díjainak részletfizetési lehetőségeire, illetve kedvezményt csak az ügyvezető igazgató adhat.

A gyakorlások és a vizsgák alkalmával megfelelő öltözékben kell megjelenni: kényelmes ruházat, lapos talpú cipő. Oktatójárművet az Iskola biztosít Tanulói részére.

A sikeres elméleti vizsga után két éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.

Ha a Tanuló más Képzőszervnél szeretné a képzést folytatni, az igénylőlap leadásától számított 3 munkanapon belül az ehhez szükséges ”Képzési Igazolás” nevű nyomtatványt ingyenesen kiadjuk.

A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át személyi igazolvány, minimum 8 általános elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, illetve az „EÜ” vizsgát igazoló lap, vagy jogosítvány felmutatásával a Közlekedési Felügyelőségnél.

A járművezetői igazolvány bármely okmányirodánál ezen igazolás bemutatásával vehető át illeték befizetése után. Ha már van vezetői engedélye, kategóriabejegyzésre vigye magával.

Külföldieknél feltétel az engedély kiadását megelőző 6 hónapos, folyamatos magyarországi tartózkodás igazolása.

 

Oktatási helyszínek:

 

Tanterem: 3100 Salgótarján Bajcsy út 11

Tanpálya: 3100 Salgótarján

Forgalom: Salgótarján városa

 

Felügyeleti szerv:

Salgótarjáni Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 3100 Salgótarján Karancs út 54.

 

A meglévő "Vezetői Engedély"-t, minden vizsgára vigye magával! Ennek hiányában a vizsga nem tartható meg!

Iskolánk lehetőséget biztosít tan-és tesztkönyv bérlésére, amit legkésőbb a sikeres elméleti vizsgát követő 1 héten belül kell visszahozni. Elhasználódott, összefirkált könyveket nem veszünk vissza, azok ellenértékét a Tanuló köteles megfizetni!

A tanulók panaszaikkal, észrevételeikkel az ügyvezető igazgatóhoz fordulhatnak.

 

Iskolánk ügyfélfogadása:

Hétfő és péntek 09:00-13:00

 

www.fmkpadsor.hu

  vissza a lap tetejére